nierentowne linie kolejowe

Raport nt. zagospodarowania linii kolejowych o niskiej rentowności

Raport nt. zagospodarowania linii kolejowych o niskiej rentowności

Na zlecenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dr Michał Wolański i Bartosz Jakubowski z Astarium wraz Patrykiem Bednarzem sporządzili opracowanie nt. sposobów zagospodarowania nierentownych  linii kolejowych w Polsce. Przedmiot opracowania stanowiła analiza ekonomiczno-prawna światowych rozwiązań prawnych i praktyk…