Dane rejestrowe

Dane rejestrowe

Astarium sp. z o.o.

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000416223 | REGON 146065035 | NIP 113-285-45-09 | Kapitał zakładowy: 760 000,00 PLN

Reprezentują spółkę

  • Aleksander Dąbrowski – Prezes zarząd