dr Michał Wolański

dr Michał Wolański

dr Michał Wolański – współzałożyciel, udziałowiec i członek zarządu Astarium, od 2006 r. współpracuje z Katedrą Transportu SGH, wpierw jako pracownik projektu 6PR SMMART, później jako uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zaś od 2010 roku jest zatrudniony jako adiunkt.

Dr Michał Wolański jest absolwentem Liceum Batorego (2001 r.) oraz Szkoły Głównej Handlowej (2006 r.). Przebywał na licznych stażach naukowych, stypendiach oraz wymianach studentów w University of Leeds (6 miesięcy, 2012 r.), University of Sydney (3 miesiące, 2011 r.), Westfälische Hochschule (10 miesięcy, 2004/5 r.) oraz na Uniwersytecie Gdańskim (4 miesiące, 2003/4 r.).

Jako znany i ceniony ekspert z dziedziny transportu pasażerskiego oraz zarządzania funduszami unijnymi w transporcie  współpracował z takimi instytucjami, jak:
 • Europejski Bank Inwestycyjny;
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
 • Ministerstwo Infrastruktury;
 • Kancelaria Radców Prawnych Sołtysiński, Kawecki i Szlęzak;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
 • PKP Intercity SA;
 • Związek Miast Polskich;
 • Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu;
 • Urząd M.St. Warszawy;
 • Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej.
W latach 2009-2010 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego firmy AGC Consulting – wiodącego polskiego producenta oprogramowania do układania rozkładów jazdy w komunikacji miejskiej.

Dr Michał Wolański uczestniczył w wielu projektach naukowych, realizowanych na SGH, Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Warszawskiej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytecie Warszawskim.

Jest autorem ponad 40 publikacji oraz wystąpień na konferencjach zagranicznych. Publikował w takich czasopismach, jak Research in Transport Economics, Yearbook of Regulatory and Antitrust Studies, Transport Miejski i Regionalny, Technika Transportu Szynowego, Biuletyn Komunikacji Miejskiej, Problemy Zarządzania, Studia Regionalne i Lokalne. Praca doktorska M. Wolańskiego ukazała się in extenso nakładem oficyny wydawniczej SGH.

Dr Michał Wolański jest laureatem nagrody roku miesięcznika Transport Miejski i Regionalny w 2005 r. oraz nagrody Ministra Infrastruktury za najlepszą pracę doktorską z dziedziny transportu w 2010 r.