Dla przewoźników

Dla przewoźników

Astarium oferuje przewoźnikom – autobusowym, kolejowym, lotniczym – usługi doradcze z zakresu m.in.:

  • Analizy strategicznej,
  • Analizy konkurencji i otoczenia rynkowego,
  • Polityki taryfowej i zarządzania wpływami (revenue management),
  • Optymalizacji siatki połączeń (network development),
  • Strategii marketingowej,
  • Restrukturyzacji i optymalizacji floty/taboru

Współpraca przewoźników z Astarium, daje szansę na szybkie i skuteczne efekty dające przewagę nad konkurencją.