Dla samorządów

Dla samorządów

Astarium oferuje samorządom m.in. :

  • Opracowywanie planów transportowych – dla województwa, miasta, związku gmin, powiatu – zgodnie z Ustawą z dn. 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
  • Planowanie i optymalizacja istniejących sieci transportowych,
  • Opracowywanie skoordynowanych rozkładów jazdy o stałych końcówkach minutowych (takt),
  • Badania porównawcze (benchmarking) z miastami/regionami partnerskimi,
  • Badania marketingowe dla regionalnych systemów transportu zbiorowego (wielkość i struktura popytu, preferencje komunikacyjne, kierunki,…)
  • Doradztwo w zakresie oferty przewozowej dla przewoźników samorządowych,
  • Opracowywanie businessplanów dla przedsięwzięć transportowych,
  • Ocena efektywności systemów transportu szkolnego – dowozu uczniów do szkół,
  • Analiza oddziaływania transportu na otoczenie (przeglądy, prognozy, oceny),
  • Tworzenie polityk rowerowych i doradztwo w zakresie systemów rowerów miejskich

Współpraca samorządów z Astarium, daje szansę na szybkie i efektywne zorganizowanie transportu dostosowanego do potrzeb mieszkańców danego regionu.