Projekty UE

Podpisanie umowy z PARP

Podpisanie umowy z PARP

20 grudnia 2013 r. zarząd Astarium podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na realizację projektu w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Oficjalne strony informacyjne: Unia…