Raport nt. zagospodarowania linii kolejowych o niskiej rentowności

Na zlecenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dr Michał Wolański i Bartosz Jakubowski z Astarium wraz Patrykiem Bednarzem sporządzili opracowanie nt. sposobów zagospodarowania nierentownych  linii kolejowych w Polsce.

Przedmiot opracowania stanowiła analiza ekonomiczno-prawna światowych rozwiązań prawnych i praktyk regulacyjnych w zakresie zagospodarowania linii lub odcinków linii kolejowych o niskiej rentowności komercyjnej oraz przygotowanie koncepcji dla rynku kolejowego w Polsce zawierająca:

  1. analizę możliwości zastosowania światowych rozwiązań na polskim gruncie – przegląd praktyk w wybranych krajach (tj. Czechy, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania),
  2. propozycję wprowadzenia zmian legislacyjnych niezbędnych do wdrożenia odpowiednich rozwiązań w Polsce (z załączonymi propozycjami zapisów),
  3. ocenę skutków proponowanych rozwiązań.

Nadrzędnym celem opracowania było przygotowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjno–prawnych dla linii małoobciążonych – w szczególności zagrożonych zamknięciem – pozwalających na obniżenie kosztów ich funkcjonowania. Ponadto, w opracowaniu zwraca się uwagę w szczególności na odmienność regulacji dla linii nierentownych czy też krótkich linii wykorzystywanych w niewielkim stopniu pod kątem możliwości stworzenia podstaw do ich wykorzystania i dalszego rozwoju.

Raport jest do pobrania na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.